Contact Us

Get Intouch

Phone

ติดต่อสอบถามข้อมูล ปรึกษาการจัดทำเว็บไซต์ แจ้งปัญหาการใช้งาน ผ่านทางโทรศัพท์ได้ทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.

Email

ส่งข้อมูลการจัดทำเว็บ และส่งไฟล์งานได้ทางอีเมล์ หรือแชร์ไฟล์ของคุณผ่านระบบคลาวด์ หรือ กูเกิ้ลไดร์ฟ ได้ที่อีเมล์

support@x2th.com

Location

ติดต่อสอบถามข้อมูล วางแผนการจัดทำเว็บไซต์ ส่งไฟล์งานได้ที่สำนักงานของเราได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

Leave us your info

and we will get back to you.